dear dissertation committee members automation thesis pdf paper bag business plan in india essay pregnancy free essay on poverty in india
Lid worden

Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2019 in de Grote Kerk van Epe.
Dit jaar een bijzondere 4 mei herdenkingsbijeenkomst met de voorstelling “Een eigen melodietje”.
Deze door Frits Grimmelikhuizen geschreven voorstelling is gebaseerd op teksten van Etty Hillesum.
Etty Hillesum liet een bijzonder dagboek en vele brieven na. Haar dagboek geeft inzicht in de wijze waarop anti-Joodse maatregelen en deportaties op de Joden zelf zijn overgekomen.
Etty was in staat om in de meest verwoestende omstandigheden in de tweede wereldoorlog open en tolerant te zijn tegenover degenen die uit waren op haar vernietiging.
Op 30 november 1943, zij was toen 29 jaar, kwam zij in Auschwitz om het leven.
In 2019 kunnen wij nog veel leren van Etty Hillesum.
De voorstelling wordt gespeeld door de theatergroep van de letterlievende vereniging J.J. Cremer uit Haarlem. http://www.jjcremer.nl/
De herdenkingsbijeenkomst vindt zoals gebruikelijk plaats in de Grote Kerk van Epe en begint om 18.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om aan te sluiten bij de Stille Tocht die om 19.15 start bij het “Monument voor Vrede en Gerechtigheid” op de Markt.
Deze herdenkingsbijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de Wilhelminavereniging, de Grote Kerk, Stichting het Sint Anthonie Gilde en de fam. Zevenbergen.
Voor informatie: ben.jonker@kpnmail.nl 0578-613756